Tests

apla
background

(PL) BADANIA

(PL) Badania mogą być wykonane niezależnie albo stanowić narzędzie diagnostyczne w formułowaniu Indywidualnego Kodu Równowagi™.

 

 • Badania na nietolerancje pokarmowe IgG i IgA
 • Badania mikroflory jelitowej
 • Badania genetyczne
 • Analiza pierwiastkowa włosa
 • Profil kwasów organicznych
 • Badanie neuroprzekaźników i hormonów stresu

(PL) BADANIA NA NIETOLERANCJE POKARMOWE

(PL) Nawet najzdrowsza dieta może powodować choroby. To co spożywamy w dużym stopniu wpływa na nasze zdrowie i samopoczucie. Manifestacja nietolerancji pokarmowych jest różnorodna i czasami trudno bez odpowiednich badań zidentyfikować nietolerowane pokarmy. Symptomy pojawiają się od kilku do 96 godzin po spożyciu nietolerowanego pokarmu. W uproszczeniu można powiedzieć, że nietolerancje pokarmowe to niewłaściwa reakcja organizmu na składniki pożywienia. Długotrwałe nietolerancje mogą doprowadzić do stanów zapalnych, a w konsekwencji poważnych chorób.

Jeśli towarzyszą Ci, niektóre z poniższych objawów i nie wiesz co Ci dolega, być może cierpisz na nietolerancje pokarmowe. One mogą być przyczyna Twoich dolegliwości i chorób.  

Nietolerancje pokarmowe mogą przyczyniać się do:

 • dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (bóle brzucha, wzdęcia, biegunki, zaparcia, uczucie przelewania, mdłosci, odbijanie, refluks)
 • nasilania stanu zapalnego w chorobach autoimmunologicznych (Hashimoto, nieswoiste zapalenie jelit, reumatoidalne zapalenie stawów, stwardnienie rozsiane, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, celiakia i inne)
 • celiakii
 • zespołu metabolicznego (nadwaga/ otyłość, miażdżyca, nadciśnienie tętnicze)
 • dolegliwości ze strony układu oddechowego
 • zmian skórnych (AZS, trądzik, łuszczyca, pokrzywka)
 • zaburzeń nastroju
 • depresji
 • zespołu chronicznego zmęczenia
 • anemii
 • zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • nadpobudliwości psychoruchowej ADHD
 • migren
 • zaburzenia snu
 • zatrzymanie wody w organizmie
 • idiopatycznych bólów mięśni i stawów
 • innych dolegliwości przewlekłych o trudnym do ustalenia pochodzeniu.

Szacuje się, że na nietolerancje pokarmowe cierpi około 45% populacji.

Badania na nietolerancje pokarmowe:

 • Badanie IgG FOODSCAN US BIOTEC
 • Badanie IgG/IgA FOODSCAN US BIOTEC
 • Badanie FOODPRINT Cambrige Diagnostics – technologia mikromacierzy
 • Badanie FOODTEST Cambrige Diagnostics – technologia ELISE
 • Food Detective Cambrige Diagnostics – test jakościowy

 

Badanie IgG FoodScan BIOTEK

Test FoodScan IgG USBiotek jest wyjątkowym na polskim rynku badaniem umożliwiającym pełną diagnostykę utajonych reakcji na pokarmy. Laboratorium przeprowadzające badanie jest w posiadaniu certyfikatów i akredytacji najlepszych agencji i ośrodków akredytacji laboratoryjnej (COLA, CLIA, Washington Department of Health, CAP), co gwarancje najwyższą jakość wszystkich wykonywanych testów laboratoryjnych.
 
Korzyści z wykonania testu FoodScan IgG

 • łatwe i całkowicie bezbolesne pobranie: krew kapilarna (z palca), możliwość wykonania testu z krwi żylnej
 • każde badanie wykonywane jest podwójnie, w mechanizmie zaślepionym
 • najwyższa powtarzalność badania – bardzo niski współczynnik zmienności
 • wiarygodność diagnostyczna testu potwierdzona certyfikatami akredytacji.

 

Badanie IgG/IgA FoodScan BIOTEK

Za niewłaściwe reakcje układu odpornościowego odpowiadać mogą nie tylko przeciwciała IgG, ale również przeciwciałą IgA. Większość dostępnych na polskim rynku testów oznacza tylko nadwrażliwość IgG – zależną. Nasze badanie wykonywane jest w obu klasach IgG i IgA, co pozwala na pełną diagnostykę opóźnionych reakcji pokarmowych. Obie nadwrażliwości pokarmowe mogą współwystępować lub też występować całkowicie niezależnie.

Tylko wykonanie odpowiednich badań na alergię IgG i IgA – zależną pozwala na identyfikację alergizujących pokarmów i zahamowanie toczącego się procesu zapalnego w organizmie.
 
Korzyści z wykonania testu FoodScan IgG/IgA

 • łatwe i całkowicie bezbolesne pobranie: krew kapilarna (z palca), możliwość wykonania testu z krwi żylnej
 • jedyny test w Polsce, który umożliwia oznaczenie swoistych przeciwciał IgA
 • każde badanie wykonywane jest podwójnie, w mechanizmie zaślepionym
 • najwyższa powtarzalność badania – bardzo niski współczynnik zmienności
 • wiarygodność diagnostyczna testu potwierdzona certyfikatami akredytacji.

(PL) BADANIA MIKROFLORY JELITOWEJ

(PL)

Badanie MikroFloraScan

Kompleksowa analiza wybranych bakterii wskaźnikowych i grzybów w przewodzie pokarmowym. Badanie ma na celu ocenę ekosystemu jelitowego, oraz opracowanie celowanej, a przez to skutecznej i efektywnej, terapii probiotycznej i prebiotycznej.
Badanie MikroFloraScan umożliwia wykrycie i identyfikację zaburzeń mikroflory jelitowej pacjenta. Pacjenci otrzymują wynik wraz z analizą i polecaną suplementacją.
 
Jeśli dostrzegasz u siebie któreś z symptomów:

 • zaburzenia trawienia i wchłaniania
 • nietolerancje i alergie pokarmowe
 • dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, takie jak bóle brzucha, zaparcia, wzdęcia, refluks, gazy
 • nawracające infekcje dróg oddechowych, ucha środkowego, zatok
 • atopowe zapalenie skóry i inne problemy skórne (trądzik, świąd, nawracające zakażenia skóry)
 • nawracające infekcje układu moczowo – płciowego i przewodu pokarmowego
 • grzybica przewodu pokarmowego
 • choroby autoimmunologiczne
 • nadwaga i otyłość
 • pogorszenie kondycji psychofizycznej
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej
 • zaburzenia ze spektrum autyzmu
 • zaburzenia nastroju

warto rozważyć przeprowadzenie badania MicroFloraScan.
 

Badanie MikroFloraScan PLUS

Rozszerzony profil badania MikroFloraScan PLUS obejmuje dodatkową ocenę parametrów stanu zapalnego w przewodzie pokarmowym (kalprotektyna, M2-PK+krew utajona w kale) oraz ocenę stanu bariery jelitowej (zonulina). Do rozwoju stanu zapalnego w przewodzie pokarmowym oraz rozszczelnienia bariery jelitowej może doprowadzić długotrwała dysbioza jelitowa. W konsekwencji rozwijają się nadwrażliwości pokarmowe, stanu zdrowia się pogarsza.
 
Badanie MikroFloraScan PLUS obejmuje oznaczenie następujących parametrów:

 • wybrane bakterie wskaźnikowe
 • grzyby drożdżopodobne z rodzaju Candida
 • ocena przesiąkliwości jelitowej (zonulina)
 • markery stanu zapalnego (kalprotektyna, M2–PK+ krew utajona w kale).

Elemental Hair Analysis

ELEMENTAL HAIR ANALYSIS (EHA) will help you diagnose your health. By determining the level of 28 elements in the body, as well as their interrelationship, it will help to detect health problems and potential disease areas. As part of the analysis you will also get information about the concentration of nutritional and toxic minerals.
 
Elements can cooperate or compete with each other. Excess or deficiency of one element may affect the content of other. By determining the proportions between the elements, metabolic activity and the correctness of physiological processes can be assessed. The proper functioning of nervous, digestive and hormonal systems depends on maintaining the balance of elements in the body. Its distortion may indicate specific diseases.

Organic acids profile (AOP)

There are many toxicants in our environment which we have contact with. Excessive exposure to them may limit fertility, interfere with pregnancy, cause problems with overweight and obesity, promote the development of mental disorders, disrupt the hormonal balance. It can also activate autoimmune diseases or cancer.
 
Organic acids profile in urine and exposure to environmental toxicants (OAP) is an innovative test on our market, evaluating the profile of physiological processes of human body cells and exposure to found at home and work environment toxicants. As almost 50 metabolites are examined, it is possible to analyze the regularity of many processes taking place in the body. The result will indicate possible deficiencies of vitamins, minerals, cofactors and other substances.
 
The evaluation of organic acids concentration and exposure to environmental toxicants in the urine allows to develop a targeted supplementation, taking into account the biochemical individuality of the patient’s body. Test can be performed both as prophylaxis or to help treatment of existing diseases.

(PL) PROFIL KWASÓW ORGANICZNYCH (OAP)

(PL) W naszym otoczeniu występuje wiele toksyn, z którymi mamy styczność. Nadmierna ekspozycja na nie może ograniczać płodność, zaburzać ciążę, być powodem problemów z nadwagą i otyłością, sprzyjać rozwojowi zaburzeń psychicznych, zaburzać gospodarkę hormonalną. Może też aktywować choroby autoimmunologiczne czy nowotwory.
 
Profil kwasów organicznych w moczu i ekspozycji na zanieczyszczenia środowiskowe (OAP) to nowatorskie na naszym rynku badanie pozwalające ocenić prawidłowość procesów zachodzących w komórkach naszego organizmu oraz ekspozycję na powszechnie występujące w domu i pracy toksyny środowiskowe. Badanych jest niemal 50 metabolitów, dzięki którym możliwa jest analiza prawidłowości wielu procesów zachodzących w organizmie. Wynik wskaże ewentualne niedobory witamin, minerałów, kofaktorów i innych składników.
 
Ocena kwasów organicznych i zanieczyszczeń środowiskowych w moczu umożliwia opracowanie celowanej suplementacji, uwzględniającej biochemiczny indywidualizm organizmu pacjenta. Badanie może być wykonywane zarówno profilaktycznie, jak i wspomagać leczenie już istniejących chorób.

(PL) BADANIE NEUROPRZEKAŹNIKÓW I HORMONÓW STRESU (STRESSPRINT)

(PL) Obecnie każdy z nas codziennie narażony jest na stres. Zarówno czynniki psychologiczne, np. trudna sytuacja życiowa czy wymagająca praca, ale także nieprawidłowe odżywiane, brak snu, nadwrażliwości pokarmowe, kofeina, hałas czy intensywny wysiłek fizyczny mogą być istotnymi czynnikami wywołującymi stres. Skutki przewlekłego stresu mogą być bardzo poważne. Mogą to być choroby psychiczne (w tym depresja), jak również choroby o podłożu organicznym (choroby autoimmunologiczne i alergie, migrena, zawał mięśnia sercowego, udar niedokrwienny mózgu, nowotwory, zespół jelita nadwrażliwego, wrzody żołądka i dwunastnicy).

Czym jest badanie neuroprzekaźników i hormonów stresu StressPrint?

StressPrint to badanie moczu i śliny umożliwiające określenie aktualnego obciążenia organizmu stresem. W badaniu zostają oznaczone wszystkie istotne hormony stresu i neuroprzekaźniki. Oznaczane jest 8 neurohormonów – z moczu: serotonina, dopamina, adrenalina, noradrenalina, glutaminian i GABA, ze śliny: kortyzol (w trzech punktach) i DHEA (w dwóch punktach).

Na podstawie wyniku, poprzez zastosowanie indywidualnie dobranego planu żywieniowego, można odbudować równowagę neurohormonalną organizmu.